ورود     
چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395
حداقل   

فرم‌های درخواست استرداد مجرمین از سوی دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران برای ارسال به کشورهای دیگر براساس عمل متقابل یا مفاد موافقت‌نامه های منعقده بین کشورها

*نمونه فرمهاي مربوط به درخواستهاي قضائي*
طراحي شده در اداره كل امور بين الملل قوه قضائيه

 

شماره

عنوان

1.       

استرداد مجرمين در مواردي كه معاهده استرداد منعقد نشده است.

2.    

استرداد مجرمين در مواردي كه معاهده استرداد منعقد شده است.

3.    

درخواست اجراي دادنامه مدني در موارديكه معاهده اي منعقد نشده است.

4.    

درخواست انجام تحقيقات در موارديكه معاهده اي منعقد نشده است.

5.    

اعطاي نيابت قضائي در امور مدني مطابق مواد 291 و 292 ق.آ.د.م
در مواردي كه معاهده اي منعقد نشده است.

6.    

اعطاي نيابت قضائي براي جلب متهم

7.    

درخواست  رديابي، دستگيري و استرداد (ويژه پليس بين الملل)

8.    

درخواست استرداد مجرمین برمبنای کنوانسیون چندجانبه

9.    

درخواست رسیدگی جزائی در مواردیکه معاهده همکاریهای قضائی منعقد شده است.

10.  

درخواست اجرای دادنامه مدنی در مواردیکه معاهده ای منعقد شده است.

 

 برای دانلود فرم ها به لینک های زیر مراجعه نمائید

حداقل   
Documents
 عنوانصاحب امتیازگروهتاریخ تغییرحجم 
فرم شماره هفت-درخواست رديابي، دستگيري و استرداد (ويژه پليس بين الملل)مدیر امور بین الملل قوه قضاییه 1391/11/1749.50 KBدانلود
فرم شماره هشت-نمونه درخواست استرداد مجرمين برمبناي كنوانسيون چندجانبهمدیر امور بین الملل قوه قضاییه 1391/11/1742.00 KBدانلود
فرم شماره شش-اعطاي نيابت قضائي براي جلب متهممدیر امور بین الملل قوه قضاییه 1391/11/1744.00 KBدانلود